QIGONGTRÆNING

STYRKER DIN LIVSKRAFT OG HELBRED

SKABER BEDRE BALANCE

STYRKER OG SMIDIGGØR KROPPEN

ER AFSTESSENDE OG FORLØSENDE

MERE ENERGI OG GODT HUMØR

NÆRMERE UDDYBNING

1. Hvad er Qigong? Er det for alle?

Qigong er en kinesisk healingskunst, der benytter åndedræt, bevægelse og visualisering til at cirkulere Qi-energi; livskraften, der styrer ens helbred og velbefindende. Alle kan få noget ud af Qigong, lige meget om man er mand eller kvinde, ung eller gammel, om man er i god form eller vil forbedre sin træningstilstand. Hvis bare man forsøger sig, vil man mærke den gavnlige effekt på forskellige måder i løbet af kort tid.

2. Hvor stammer Qigong fra?

Qigong stammer fra Kina og er mere end 3000 år gammelt. Gennem meditation og indsigt opdagede vores forfædre livskraftens vej i vores kroppe. Når energien flyder i forskellige dele af vores krop, vækker den området og gavner os. Vi kalder vejen for meridian.

3. Hvad betyder “Qigong”?

“Qi” refererer til livskraften, der besjæler alle levende væsener, og “gong” betyder kultivering eller praksis. “Qigong” er kultivering af livskraften.

4. Hvad er den gavnlige virkning ved Qigong?

Når man forfiner sin Qi-energi og trækker mere livskraft ind føler man sig mere “levende”. Styrker forbindelsen til sig selv, mennesker omkring sig, til naturen og til kosmos. Jo mere Qi-energi man cirkulerer, jo sundere føler man sig, og jo mere kan man udrette.

5. Hvad er målet med Qigong?

Fred og glæde er målet med Qigong. Fred opstår i dyb stilhed. Glæde opstår i den harmoniske strøm af vitale energier. Den gnidningsløse sammensmeltning af fred og glæde er kendetegnet for den erfarne Qigong-udøver.

6. Hvem praktiserer Qigong?

Folk i alle alder og kulturer praktiserer Qigong over hele verden. Om man er sund eller gerne vil være sundere, ung eller gerne vil føle sig yngre, så kan man bruge Qigong. Alle kan praktisere det.

7. Er Qigong en religion?

Qigong kan integreres i enhver verdensanskuelse. Den er fri for dogmer og tro. Universelle dyder som venlighed, mod og næstekærlighed er “bivirkninger” af praksissen. Uafhængigt af livsstil og personlige holdninger kan man få gavn af  Qigong.

8. Hvad er forskellen på Qigong og Yoga?

Qigong stammer fra Kina, mens Yoga stammer fra Indien. Begge systemer søger at forene krop, sind og ånd. De bløde, glidende bevægelser er Qigongs kendetegn.